Pasif Pre-Ampli nedir?
Bazı odyofillere Pasif Pre-amplinin ürettiği sesler tuhaf ve gizemli gelir, fakat bazı kıdemli Hi-Fi guruları için bir Pasif Pre-Ampli, yüksek sadakatin en uç noktasına ulaşma yolunda sürdürülen saf ve basit bir arayıştır. Peki ama nedir bu Pasif Pre-Ampli dediğimiz şey? Basitçe ifade etmek gerekirse, burada pasif kelimesi aktif devre sisteminin olmayışı anlamında kullanılmaktadır, örneğin bu amplilerde alternatif akım gücüne bağlantı söz konusu değildir, kısacası hiçbir güç kaynağı yoktur. Fakat günümüzde aranılan bazı kolaylıklar, örneğin uzaktan kumanda edilebilme fonksiyonuna ihtiyaç duyulması, pasif kavramını daraltmıştır. Belki de “pasif” kelimesini, ses devresinde güç olmaması şeklinde tariflemek daha doğru olur. Pasif Manyetik ise Pasif Pre-Amplilerin bir üst düzeyidir. Manyetik kelimesi, dirençli denetim aygıtı yerine çoklu prizli azaltım transformatörlerinin kullanılmış olmasına atıfta bulunur. Ancak bu tip bir transformatörün tasarlanması ve üretilmesi oldukça karmaşık bir iştir. Son teknolojiye sahip ses transformatörlerini üretmesiyle bilinen AMR-S, yıllardır süren tüm araştırma, geliştirme ve üretme gayretlerini odyofil ayarında transformatörler üretmeye adamıştır. AMR-S zarif ve kaliteli bir alüminyum alaşımlı şasi içine yerleştirilmiş, piyasada bulunan en iyi Pasif Manyetik Pre-Amplileri sizlere sunmaktan gurur duyar.
Neden Pasif Pre-Ampli?
Cihazlardan gelebilecek herhangi bir ses kirliliğini, bozukluğunu barındırmayan, kusursuz ve nötr bir sesin peşinden koşanlar için pasif pre-ampli tam da aradıkları şeydir. Kuramsal olarak, bir pasif pre-ampli için tek gereken tüm çıplaklığıyla işlevselliktir: Kaynak seçimi ve volüm kontrolü sadece sinyal azaltımıyla sağlanır. İdeal olarak iyi tasarlanmış ve yapılmış bir Pasif Pre-Ampli’nin kaynağı ve ampliyi sinyal üzerinden gerekli kontrollerle birleştirmesi gerekir. Ayrıca hem kaynak cihaz ve ampliyle elektronik olarak iyi bir uyum sağlamalıdır.
Neden Pasif Manyatik Pre-Ampli?
Giriş düzeyi Pasif Pre-Ampli genellikle empedans uyumsuzluklarını ve bununla birlikte meydana gelen ve ortama, kablo yüküne de bağlı olarak oluşan frekans cevabı sapmalarını akla getirir. Geleneksel Pasif Pre-Ampliler büyük empedans değerleri ve buna ek olarak azaltımı elde etmenin parçası olarak rezistans yükler. Kaynağın volüm kontrolünün rezistansını sürebilmesi için gücü sağlaması gerekir. Buna kıyasla, transformatör tabanlı azaltım elektromanyetik kavramasıyla ek rezistansa dayalı değildir. Transformatörün kendisi ses bandı üzerinde çok yüksek bir empedansa sahiptir. Dolayısıyla kaynağın çıkış gücünün çok azı kaybolur, yalnızca çok düşük oranda bir sargı rezistansı, pre-amplinin çıkışından önce kaynak ile seri şekilde ortaya çıkar. Bu sebeple kaynak sadece yükü ve Pasif Pre-Ampliden çıkan ve giren kabloları sürmeye ihtiyaç duyar. Ancak Pasif Manyetik Pre-Ampli’nin azaltımının arttırılmasıyla (pek çok sistemde preampliler sinyali daima 20 dB oranında keserler), çıkış empedansı hemen çok düşük değerlere iner. Bu da böylelikle bir yükün ya da kablonun daha büyük bir yetkinlikle sürülebilmesini sağlar. Doğrusu, transformatörler sadece kaynağın sürüş becerisini alıp, kayda değer herhangi bir azaltım düzeyine başvurulduğunda bunu hafif bir artışla kaynak üzerinden geçirirler. Transformatörlerin kullanımı Pasif Pre-Amplinin kabloları (ve yükleri) sürüm becerisini geleneksel tasarımlara kıyasla çok ciddi oranda arttırmaktadır. Buna ek olarak transformatör kullanımı aslında kaynağın kabloları sürüm becerisini de artıracaktır ki bu da hiç pre-ampli kullanmamaya kıyasla Pasif Manyatik Pre-Ampli kullanmanın azımsanmayacak bir iyileştirme sağladığını fark etmiş olan kıdemli odyofillerin yaşadıkları deneyimleri açıklamaktadır.

AMR-S Pasif Pre-Amplinin Muhteşem Özellikleri
AMR-S transformatörle tamamen dengelenmiş bir giriş-çıkış tasarımıdır. Standart transformatör sargıları bakır olmakla birlikte gümüş olan çeşitler de mevcuttur. Hem RCA hem de gerçek XLR (denge) giriş ve çıkış donanımı mevcuttur ama bu opsiyeneldir. RCA çözümü ciddi sistemlerin pek çoğu için yeterli olacaktır.
Ciddi bir high-end Pasif Pre-Ampli olarak AMR-S pasif esasen bozulmayack bir cihazdır. Ne eskiyip, patlayacak kavrama kapasitörleri vardır, ne de zamanla işlemez hale gelecek rezistanslar. AMR-S üniteleri birbirinden ayrı birincil ve ikincil sargılı transformatörlerle hakikaten izole edilmiş cihazlardır. Amplilerin büyük bir çoğunluğu kaynak voltajı tarafından ful çıkışa yönelik sürüdüklerinde, kazanç (gain) gereğinden fazla olur. Üstün nitelikleri ampliler, pre-amplilerden azaltım ve giriş anahtarlaması işlevi dışında başka bir yardıma ihtiyaç duymazlar. Zaten üst düzey bir ampliye sahipseniz, AMR-S amplinizi ışıldatabilmeniz için seçebileceğiniz en iyi ürün olacaktır. Ortama bağlı olmaksızın tam bant genişliği ve hiçbir şekilde empedans sorunu yaşanmaması… Dümdüz, sıkıcı ve ölgün bir ses vermeyen bir pre-ampli denilen şey budur.